CHI PHÍ SHIP HÀNG VÀ THU HỘ

1.Chi phí Ship Hàng và Thu Hộ - Khu vực TP.HCM:

 • Hình thức giao hàng : Nhân viên của shop giao hàng.
 • Hình thức thanh toán : Chuyển khoản hay Thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên.
 • Thời gian giao hàng : Giao hàng trong vòng 24 tiếng hoặc từ 1-2 ngày sau khi xác nhận đơn hàng. Thời gian giao hàng từ 7h sáng - 7h tối.

++Chi phí ship hàng như sau:

Miễn phí chi phí ship hàng cho tất cả các đơn hàng ở các quận trung tâm ( Bình Thạnh, Quận 1, 3,4,5, 7, 8)

Các quận khách trong TP.HCM :

 • Đơn hàng trên 800,000VND: Miễn phí giao hàng.
 • Đơn hàng dưới 800,000VND: Phí ship 30,000VND.

2.Chi phí ship hàng và thu hộ - Khu vực ngoại thành TP.HCM và toàn quốc:

 • Hình thức giao hàng : Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS.
 • Hình thức thanh toán : Chuyển khoản hay sử dụng dịch vụ thu hộ COD của EMS.
 • Thời gian giao hàng : Trong vòng 2 đến 5 ngày, tùy theo khu vực và thời gian giao hàng của EMS.

++Chi phí thu hộ như sau :

 • Đơn hàng trên 800,000VND : Chi phí thu hộ trử thêm cho dịch vụ EMS là 50,000VND.
 • Đơn hàng dứoi 800,000VND: Chi phí thu hộ trử thêm cho dịch vụ EMS là 20,000VND.

++Chi phí ship hàng như sau :

 • Đơn hàng trên 800,000VND: Miễn phí giao hàng.
 • Đơn hàng dưới 800,000VND: Phí ship 30,000VND.

++Tổng chi phí ship và thu thộ như sau :

 • Đơn hàng trên 800,000VND và thanh toán chuyển khoản : Không có chi phí thu hộ.Miễn phí giao hàng.
 • Đơn hàng trên 800,000VND và sử dụng dịch vụ thu hộ COD : chi phí thu hộ là 50,000VND. Miễn phí giao hàng. Số tiền phải trả thêm là 50,000VND.
 • Đơn hàng dưới 800,000VND và thanh toán chuyển khoản : không có chi phí thu hộ. Phí ship 30,000VND. Số tiền phải trả thêm là 30,000VND.
 • Đơn hàng dươi 800,000VND và sử dụng dịch vụ thu hộ COD : Chi phí thu hộ là 20,000VND. Phí ship là 30,000VND. Số tiền phải trả thêm là 50,000VND.